Lộ trình học để trở thành FullStack Web Developer NodeJS

Lộ trình học để trở thành FullStack Web Developer NodeJS

full-snack-dev.jpg

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu qua khái niệm về FullStack Web Developer.

Full Stack Developer là sự tổng hợp từ kiến thức, sự hiểu biết trực quan và sâu sắc về cả front-end và back-end, cũng như nắm vững các best practices và khái niệm. Đương nhiên, các full stack developer đều có khả năng code cho mọi thành phần của hệ thống, và họ sẽ làm mọi thứ một cách tốt nhất nếu họ thực sự giỏi. Điều này đòi hỏi một lượng lớn các kỹ năng cũng như kinh nghiệm.

Một Front-end Developer thường làm việc với HTML, CSS, Javascript cũng như một số Framework Front-end như React/Vue/Angular . Một Backend Developer thì thường đảm nhiệm các nhiệm vụ về API, Database, scaling the Server side stuff. Trong những team lớn, DevOps quan tâm đến việc cấu hình, thiết lập vào bảo trì cũng là một phần của backend.

Một FullStack Developer có thể có kiến thức không thực sự sâu về frontend như một Frontend Developer hay kiến thức về backend như một Backend Developer. Nhưng họ biết nhiều thứ hơn ở những lĩnh vực khác.

Như vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu ???

Đã là một FullStack Developer thì bạn cần phải xây dựng được một ứng dụng from zero to launch and maintenance. Và dưới đây sẽ là những kiến thức bạn cần để có thể làm được điều đó !!!!!

Now let's get into it...

Front End

frontend.png

Dưới đây mình sẽ tổng hợp từng phần kiến thức cốt lõi mà các bạn cần phải biết về Front End :

 • HTML basics ( tag html , attributes html, tag html need knows , advanced html concepts,....)

 • CSS basics (basic CSS , advanced CSS , CSS box modal, padding , margin, borders ,flex box , grid , layout, internal css, external css , class , id ,import font, create landing page, responsive design , bootstrap, ...)

 • Javascript basics (setting up VSCode, javascript nature , ES7 , DOM interactive , linking javascript file ,event Listeners , CRUD in localStorage in javascript, Jquery,...)
 • Working with APIs(basic of web Architecture, map of the internet, request, response, ssl, domain, routing, dns, caching, web server and application, application and database, hosting and serverless, microservice and firewalls, fetch, Json data, async await, error handling, call back, promises, submit form data, method [GET , POST , PUT , DELETE], understanding params query, introduction axios, Authentication-Authorization (JWT),...)
 • Learn UI Design, Learn Git, Node JS, npm, webpack, ...
 • React basics (Why use react, React DOM & JSX, REACT function & REACT class, REACT parent/Child component, props, state, lifecycle, fetching data with react, styles component, react hooks, react routers, React Devtools ,...) Advanced React (advanced lifecycle, context, redux, mobx,....)
 • Using a third-party component , Build project , Deploying yours apps (Git, ssh, githhub page, ...)

Back end

backend.jpg

Và đây sẽ là lượng kiến thức mà các bạn cần phải biết về Back-end NodeJS.

 • Javascript basics (setting up VSCode, javascript nature, ES7, DOM interactive, linking javascript file, event listeners, CRUD in localStorage in javascript, Jquery,... )
 • Working with APIs (basic of web Architecture, map of the internet, request , response, ssl, domain, routing, dns, caching, webserver and application, application and database, hosting and serverless, microservice and firewalls, fetch, Json data, async await, error handling, call back, promises, submit form data, method [GET, POST, PUT, DELETE], understanding params query, introduction axios, Authentication-Authorization (JWT),.... )
 • Welcome to Server-Side Development with NodeJS, Express and MongoDB, Node.js and NPM (Setting up Node.js and NPM), Node Modules: Callbacks and Error Handling, Networking Essentials, Node and the HTTP Module, Introduction web server Nodejs (create server, handling errors server response, server response and status code, using Nodemon,... )
 • Introduction to Express, GET, POST, PUT and DELETE request Postman, Middleware , apply bodypaser with express ,using template engine, serving static files and form data, Brief Representational State Transfer (REST), Express Router, Express Generator, Json Web Token (JWT)
 • Introduction to MongoDB (install, connect mongoDB, create Schema, query in MongoDB, using postman for testing, create modal, install GUI database, insert-updated-delete data,... ), Sorting , Pagination and filtering data , sending emails(sendgrid), Testing Nodejs, Realtime web-application with socket.io, Node and MongoDB, Callback Hell and Promises, Mongoose ODM, REST API with Express, MongoDB and Mongoose, Basic Authentication, Cookies, Tea and err ... Express, Sessions
 • Multer - Upload a user profile photo, Token Based Authentication, Mongoose, Population, HTTPS and Secure Communication, Uploading File, Cross-Origin Resource, Sharin, OAuth and User Authentication, Integrating the React Client and Server: The React Client, Backend as a Service (Firebase)
 • Application Deployment (Git version, setting up SSH keys, deploy Nodejs to heroku,...), Build Project

Tổng kết

developer-fullstack-learning.jpg

Như vậy trên đây mình đã cung cấp cho các bạn cơ bản những kiến thức lộ trình mà các bạn cần phải học để trở thành một FullStack Web Developer NodeJS. Những kiến thức được sắp xếp từ thấp đến cao, từ dễ đến khó rất tiện cho các bạn khi học.

Sẽ rất khó để học hỏi tất cả những điều này, nhưng phần thưởng cuối cùng là vô cùng xứng đáng !!!!

Hy vọng bạn thích bài viết này. Thank you for your time ❤️❤️❤️.

=> See you in my next Blog article, Take care!